Rekabet Konseyi’nden Numil Gıda’ya 48,5 milyon lira ceza

Türkiye’de çocuk maması pazarının en büyük üreticisi pozisyonunda olan ve Milupa, Bebelac ve Aptamil üzere değerli mamaları piyasaya süren Numil Gıda’ya, rekor oranda para cezası verildi. Rekabet Konseyi, yaptığı incelemeler sonucunda Numil Gıda’ya idari para cezasına çarptırdı.

Numil Besin Eserleri San. ve Tic. A.Ş.’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. hususlarını ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Şura Şirket’e 48,5 milyon TL idari para cezası verdi.

Rekabet Konseyi’nin yayınladığı açıklama şöyle:

Rekabet Heyetinin 01.07.2021 tarihli ve 21-33/433-M sayılı kararı uyarınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; Şuranın 23.06.2022 tarih ve 22-28/465-MUA sayılı orta kararı Numil Besin

Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından 23.06.2022 tarihinde tebellüğ edilmiş olup uzlaşma ara

kararına istinaden gönderilen uzlaşma metni 27.06.2022 tarih ve 29260 sayı ile müddeti içerisinde

Kurum kayıtlarına intikal etmiştir.

Bu kapsamda, anılan uzlaşma metninde ihlalin varlığı ve kapsamı ile uzlaşma orta kararında

öngörülen azami idari para cezası oranı ve fiyatı teşebbüs tarafından açıkça kabul edilmiş olup; Numil Besin Eserleri San. ve Tic. A.Ş.’nin tekrar satıcılarının satış fiyatının tespit edilmesine yönelik davranışlarının 4054 sayılı Kanun’un 4. hususunu ihlal ettiğine,

Bu doğrultuda anılan teşebbüse 4054 sayılı Kanun’un 16. unsurunun üçüncü fıkrası ve Rekabeti Sınırlayıcı Mutabakat, Uyumlu Aksiyon ve Kararlar ile Hakim Durumun Berbata Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına Ait Yönetmelik’in 5. hususunun birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca 2021 yılı gayrisafi geliri üzerinden takdiren 57.083.623-TL idari para cezası uygulanmasına,

4054 sayılı Kanun’un 43. unsurunun yedinci fıkrası ve Rekabeti Sınırlayıcı Mutabakat, Uyumlu Aksiyon ve Kararlar ile Hâkim Durumun Berbata Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Yoluna Ait Yönetmelik’in 4. hususunun dördüncü fıkrası uyarınca uzlaşma tarzı sonucunda teşebbüse verilecek idari para cezasında %15 oranında indirim uygulanmasına,

Bu kapsamda uzlaşma tarzı sonucunda teşebbüse 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren 48.521.080-TL fiyatında idari para cezası uygulanmasına,

Böylece Rekabet Heyetinin 01.07.2021 tarihli ve 21-33/433-M sayılı kararı uyarınca yürütülen

soruşturmanın Numil Besin Eserleri San. ve Tic. A.Ş. bakımından uzlaşma metodu ile sonlandırılmasına gerekçeli kararın bildiriminden itibaren 60 gün içinde Ankara Yönetim Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Related Posts

20.2 milyar TL konsolide gelir elde etti

Türk Telekom, 2022 yılı ilk yarı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. FAVÖK’ünü (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) 2022’nin ilk …

Normetic, hedefine globalleşmeyi aldı

Elektrik, mekanik, metalürjik ürünler ile basınçlı ekipmanlar, endüstriyel tesislerin kontrolleri, patlayıcı ortamlar ve proses güvenliği, çevre …

Şehir parkı olarak planlanmıştı, 17 katlı binalar dikecekler!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, sosyal medya hesabından, İstanbul Kartal’daki kamuya ait tam 29 bin 625 …

Haftaya Altın Fiyatları İçin Bu Gelişmelere ve Tarihlere Dikkat!

Altın, Ağustos ayına sağlam bir şekilde başladı. Cuma günü haftalık kazançlarının bir kısmını silmeden önce 1.800 dolara yükseldi. Piyasa …

Kongo ve Cibuti’nin Türkiye’ye olan vadesi geçmiş kredi borçları yine yapılandırılacak

Konuya ait milletlerarası antlaşma, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna nazaran, Türk Eximbank tarafından Kongo ve Cibuti’ye, bu ülkelerde …

Bakan Nebati: Ağustosta enflasyon bir miktar daha düşük olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Geçen haftadan itibaren Türkiye’ye para akışı hızlandı, bundan sonra da devam edecek. Devam eden …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.